sti: historisk mad> opskrifter  > vikingetid >

Mad fra vikingetiden

Det er begrænset, hvad vi ved om, hvordan man spiste i tiden før middelalderen. Det skriftlige kildemateriale bliver mere og mere sparsomt, jo længere vi kommer tilbage i middelalderen for til sidst at forsvinde helt i vikingetiden. Så der er ikke meget at hente der. De gode arkæologiske kilder som f.eks. affaldslag, der har vist sig så frugtbare til at belyse ernæringen, savnes også - endnu i hvert fald - fra danske vikingelokaliteter.
Det var derfor til dels en halsløs gerning, da jeg i 1993 sagde ja til at forsøge at sætte to sandsynlige vikingetidsmenuer sammen til et særnummer af Illustreret Videnskab. Heldigvis havde Roskilde Museum lige gravet den store kongehal ved Mysselhøjgård i Lejre, og som noget ganske nyt gjort gode fund af såvel dyreknogler som planterester, hvoraf en del måtte stamme fra den mad, der var blevet spist af beboerne.
På grundlag af dette fund, og hvad der ellers kendtes fra dansk vikingetid af sporadiske andre fund er disse to menuer sammensat: én som kunne være spist ved kongens taffel, og én fra bondens bord. Retterne bør betragtes for hvad de er: Et nutidigt bud på, hvordan man kunne have spist i vikingetiden i mangel af mere præcise oplysninger.
© De Arte Coquinaria